Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Tallinna õppenõustamiskeskuse sihtrühma kuulub:

 • Tallinna elanik või Tallinnas tegutsev haridusasutus;
 • lapsed vanuses 3-17 (või põhihariduse omandamiseni), erandolukordade puhul ka nooremad ja vanemad lapsed/noored;
 • lapsevanemad või teised lapse seaduslikud esindajad;
 • Tallinna haridusasutuste õpetajad, erispetsialistid ja juhid;
 • Tallinna ametiasutustes töötavad ametnikud.

Õppenõustamiskeskuses pakutakse:

 • eripedagoogilist nõustamist
 • logopeedilist nõustamist
 • psühholoogilist nõustamist
 • sotsiaalpedagoogilist nõustamist

  Nõustamise läbiviimisel kasutatakse:

 • individuaalset nõustamist
 • grupinõustamist
 • perenõustamist
 • kaugnõustamist

  Õppenõustamisele saab registreerida:

 • veebipõhiselt
 • keskuses

  Keskuses

  • tule vastuvõtuaegadel keskusesse E. Vilde tee 120;
  • koordinaator või nõustaja kuulab ära sinu mure ja vajadusel registreerib pöördumise töökeskkonnas;
  • hiljemalt kahe tööpäeva jooksul määrab koordinaator (või tema äraolekul projektijuht) juhtumi juhiks spetsialisti-nõustaja;
  • hiljemalt viie päeva jooksul alates määramises, lepib spetsialist-nõustaja pöördujaga kokku esmase nõustamise aja ja koha.

 • telefoni teel
 • e-posti teel


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
  ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

  Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.