Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Tallinna õppenõustamiskeskuse sihtrühma kuulub:

 • Tallinna elanik või Tallinnas tegutsev haridusasutus;
 • lapsed vanuses 3-17 (või põhihariduse omandamiseni), erandolukordade puhul ka nooremad ja vanemad lapsed/noored;
 • lapsevanemad või teised lapse seaduslikud esindajad;
 • Tallinna haridusasutuste õpetajad, erispetsialistid ja juhid;
 • Tallinna ametiasutustes töötavad ametnikud.

Õppenõustamiskeskuses pakutakse:

 • eripedagoogilist nõustamist
 • logopeedilist nõustamist
 • psühholoogilist nõustamist
 • sotsiaalpedagoogilist nõustamist

  Nõustamise läbiviimisel kasutatakse:

 • individuaalset nõustamist

  Individuaalsel nõustamisel osalevad nõustamiskeskuse nõustaja ning laps, lapsevanem, õpetaja, spetsialist või mõni teine õppenõustamiskeskuse sihtrühma kuuluv täiskasvanu. Laps viibib nõustamisel koos seadusliku esindajaga või vajadusel ja seadusliku esindaja nõusolekul üksi. Vajadusel ja lapse seadusliku esindaja nõusolekul võib nõustamisprotsessi kaasata  passiivselt ka teisi spetsialiste (nt õpetaja, lastekaitsetöötaja). Individuaalne nõustamine kestab üldjuhul kuni 90 minutit. Individuaalne nõustamine võib näiteks olla:

  • lapse võimete kindlakstegemine ja toimuva selgitamine täiskasvanule ja/või soovituste andmine lapse edasise haridustee osas (nt soovitus pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, soovitus pöörduda nõustamiskomisjoni);
  • ühe lapse jälgimine grupis  (rühmas või klassis);
  • ühe täiskasvanu nõustamine konkreetse lapsega seotud küsimustes (nt konkreetsed juhised ja harjutused lapsega tegelemiseks;

 • grupinõustamist
 • perenõustamist
 • kaugnõustamist

  Õppenõustamisele saab registreerida:

 • veebipõhiselt
 • keskuses
 • telefoni teel
 • e-posti teel


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
  ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

  Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.