Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Tallinna õppenõustamiskeskuse sihtrühma kuulub:

 • Tallinna elanik või Tallinnas tegutsev haridusasutus;
 • lapsed vanuses 3-17 (või põhihariduse omandamiseni), erandolukordade puhul ka nooremad ja vanemad lapsed/noored;
 • lapsevanemad või teised lapse seaduslikud esindajad;
 • Tallinna haridusasutuste õpetajad, erispetsialistid ja juhid;
 • Tallinna ametiasutustes töötavad ametnikud.

Õppenõustamiskeskuses pakutakse:

 • eripedagoogilist nõustamist
 • logopeedilist nõustamist
 • psühholoogilist nõustamist
 • sotsiaalpedagoogilist nõustamist

  Nõustamise läbiviimisel kasutatakse:

 • individuaalset nõustamist
 • grupinõustamist
 • perenõustamist

  Perenõustamisel osalevad nõustamiskeskuse nõustaja(d) ja laps, lapsevanem(ad) või teised pereliikmed. Perenõustamise käigus antakse konkreetseid juhiseid, selleks, et pereliikmed saaksid ilma kõrvalise abita (st ilma erispetsialiste ja komisjonide kaasamiseta) ise last toetada. Perenõustamine kestab üldjuhul kuni 90 minutit.

  Perenõustamine võib näiteks olla:

  • arutelu peresisese rollijaotuse küsimuses lähtudes lapse probleemist;
  • nõustamine last toetava päevakava koostamisel;

 • kaugnõustamist

  Õppenõustamisele saab registreerida:

 • veebipõhiselt
 • keskuses
 • telefoni teel
 • e-posti teel


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
  ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

  Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.