Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Tallinna õppenõustamiskeskuse sihtrühma kuulub:

 • Tallinna elanik või Tallinnas tegutsev haridusasutus;
 • lapsed vanuses 3-17 (või põhihariduse omandamiseni), erandolukordade puhul ka nooremad ja vanemad lapsed/noored;
 • lapsevanemad või teised lapse seaduslikud esindajad;
 • Tallinna haridusasutuste õpetajad, erispetsialistid ja juhid;
 • Tallinna ametiasutustes töötavad ametnikud.

Õppenõustamiskeskuses pakutakse:

 • eripedagoogilist nõustamist
 • logopeedilist nõustamist
 • psühholoogilist nõustamist
 • sotsiaalpedagoogilist nõustamist

  Nõustamise läbiviimisel kasutatakse:

 • individuaalset nõustamist
 • grupinõustamist
 • perenõustamist
 • kaugnõustamist

  Kaugnõustamine võib olla temaatiline (seotud mingi kindla teemaga) või juhtumipõhine (seotud mingi kindla lapse juhtumiga). Üldjuhul toimub kaugnõustamine e?posti teel. Telefoni teel nõustamist kasutatakse juhul, kui nõustaja poole pöördutakse telefoni teel konkreetsete juhiste ja nõuannete saamiseks. Erandkorras (mitte rohkem kui üks kord juhtumi kohta) võib telefoni teel nõustamise algatada ka nõustaja (nt nõustataval puudub e- posti aadress, kuid nõustamine telefoni teel on otstarbekas).  Kaugnõustamisel osalevad nõustamiskeskuse nõustaja ja nõustatav. Kaugnõustamine kestab kuni 30 minutit.

  Temaatiline kaugnõustamine võib näiteks olla:

  • erinevate riiklike õppekavade erinevuse selgitamine nõustatavale;
  • nõustatava informeerimine erinevate teenuste olemasolust Tallinnas;

  Juhtumipõhine kaugnõustamine võib näiteks olla:

  • varem toimunud nõustamisel kokkulepitu meeldetuletamine,  täiendavate võimaluste (nt materjalid, kirjandus vms) soovitamine;

  Õppenõustamisele saab registreerida:

 • veebipõhiselt
 • keskuses
 • telefoni teel
 • e-posti teel


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
  ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

  Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.